Základní informace

ACHHK je uznané chovatelské sdružení ke šlechtění a plemenitbě koní podle zákona 154/2000 Sb. a je pověřenou organizací k vedení jednotné plemenné knihy huculského koně.

Formou brožury vydala Chovatelský program spolu s řádem plemenné knihy (ŘPK), který je možné si objednat na adrese asociace. ACHHK je členem Asociace chovatelů koní v Písku (ASCHK).

ACHHK pro své členy vydává "Zpravodaj" cca 4x ročně, vydává seznam huculských hřebců s vyznačením zařazení do genové rezervy.

ACHHK zajišťuje práci komise pro genové rezervy (GR) huculského koně v rámci národního programu ochrany a uchování geneticky cenných populací hospodářských zvířat.

Komise pro GR organizuje rovněž výkonnostní zkoušky klisen a hřebců potřebné od roku1997 u nově zapisovaných koní pro zařazení do GR.

Členům ACHHK přisluší sleva na poplatcích, plynoucích ze sazebníku ŘPK. Prostřednictvím ACHHK je možné se přihlásit k účasti na plemenné knize huculského koně.

Design by jelinek | Powered by Ascensus Simpleweb