Doplněk barevného katalogu plemenných hřebců 2007, 2008 a 2009

V současné době byl vydán třetí doplněk barevného katalogu plemenných hřebců plemene Huculský kůň. Jde o 9 plemeníků zařazených v posledních třech připouštěcích sezónách (z toho 6 importovaných ze zahraničí). Katalog je opět koncipován shodně jako předchozí díly s možností zařazení do desek původního katalogu. Obsahem dodatku jsou i celkové výsledky plemenitby huculských hřebců dle stavu 31.12.2008.

Dodatek je možno objednat na adrese ACHHK. Cena pro členy 140,- Kč a pro nečleny ACHHK 200,- Kč (včetně poštovného). Celkový dodatek obsahuje 10 listů.

Design by jelinek | Powered by Ascensus Simpleweb