Dne 21. února se konala výroční členská schůze ACHHK

Výsledky jednání a program činnosti ACHHK na rok 2009 je obsahem členského „Zpravodaje č. 1“ pro rok 2009.

Byla zejména projednána problematika změn novelizovaného Šlechtitelského programu a Řádu PK Huculský kůň, jejichž znění je v současné době v procesu schvalovacího řízení na MZe ČR a po jeho nabytí platnosti budou všichni členové ACHHK informováni vydáním písemného znění a bude zveřejněno i na internetových stránkách.

Navrhují se některé významné změny systému hodnocení a způsob zařazení klisen do oddílů PK. Povinným předpokladem pro zařazení klisen do HPK a PK bude rovněž předložení kladného výsledku paternity formou DNA.

K zásadním změnám by již v letošním roce mělo dojít v systému výkonnostních zkoušek. Předpokládá se, vedle všestranných zkoušek typu „A“ povinných pro zařazení koní do GZ, k návratu alternativy jednostranných zkoušek typu „B“, které budou povinným předpokladem k zařazení klisen do oddílů HPK a PK. S podrobnostmi budou chovatelé seznámeni po ukončení schvalovacího řízení.

V evidenci koní se v souladu s nařízením evropské komise předpokládá, že již v letošním roce bude upuštěno od alternativního označování výžehy, které je v současné době do 30.6.2009 ještě možné a jediným způsobem po tomto datu bude označování čipováním. O způsobu a formě budou chovatelé včas informováni.

Design by jelinek | Powered by Ascensus Simpleweb