Výkonnostní zkoušky 2008

Výkonnostní zkoušky v roce 2008 proběhly obdobně jako od roku 2007 v soustředění na Cunkově u Jistebnice v počtu pěti klisen. Výjimku tvořily čtyři klisny, pana Kleina, které zkoušky vykonaly z ekonomických důvodů v Horním Slavkově.
Všichni zúčastnění koně se podrobili testu úrovně "A".

Zkoušky vykonalo 9 klisen od třech majitelů, ale žádný hřebec.
Do genetických zdrojů však jsou zařaditelné pouze 4 klisny.

Potřebná úroveň zkoušek byla zajištěna na obou výše jmenovaných místech.

Při této příležitosti považujeme za vhodné informovat, že v návrhu novely Řádu PK pro rok 2009 se předpokládá vedle výkonnostních zkoušek typu „A“ znovu zavedení zkoušek typu „B“. Důvodem je umožnění vykonání zkoušek klisnám mimo GZ u majitelů, kteří nemají potřebné podmínky pro sedlové i tahové zkoušky. Znovuzavedení jednostranných zkoušek je však podmíněno souhlasem MZe ČR, o čem budeme včas informovat.

Pro přehled chovatelské veřejnosti zveřejňujeme fotografie všech klisen které konaly v letošním roce zkoušky a byly zařazeny do genových zdrojů v rámci Národního programu.

Současně uvádíme i některé ilustrační fotografie z výkonnostních zkoušek.

Podrobné bodové ocenění konkrétních klisen plyne z tabulky.

Design by jelinek | Powered by Ascensus Simpleweb